DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG

Berätta senast 16 juni!

Tack för ditt intresse för den här undersökningen om uppfattningar om och erfarenheter av antisemitism som jude.

Undersökningen kommer att öppnas den 25 januari 2023. Om du vill bli påmind kan du meddela oss det på , så skickar vi dig en påminnelse den dagen.

Om du är medlem av en judisk organisation eller gemenskap och skulle vilja hjälpa till att sprida undersökningen när den väl har öppnats, kan du använda samma e-postadress () för att uttrycka ditt intresse.

Kontakta Kantar Public på den här e-postadressen för eventuella andra frågor du har om undersökningen.