EN | RU

Az FRA harmadik, zsidók ellen irányuló hátrányos megkülönböztetésről és gyűlölet-bűncselekményekről szóló felmérése az EU-ban – online adatgyűjtés és weboldal

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA vagy Ügynökség) a természetes személyek személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1725. rendeletével összhangban kezeli.

A jelen adatvédelmi tájékoztató bemutatja az FRA személyes adatok kezelésére és gyűjtésére vonatkozó irányelveit és gyakorlatait, valamint rögzíti az Ön adatvédelmi jogait. Tudatában vagyunk, hogy az adatvédelem folyamatos feladat, és szükség esetén frissítjük a jelen tájékoztatót.

 1. Mi az adatfeldolgozás célja?
 2. Milyen személyes adatokat dolgoz fel az Ügynökség?
 3. Hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?
 4. Ki felel az Ön személyes adatainak feldolgozásáért?
 5. Mi az adatfeldolgozási tevékenység jogalapja?
 6. Ki láthatja az Ön adatait?
 7. Megosztjuk az Ön adatait más szervezetekkel?
 8. Szándékunkban áll, hogy átadjuk az Ön személyes adatait harmadik országoknak/nemzetközi szervezeteknek (adott esetben)?
 9. Mikor kezdjük el a feldolgozást?
 10. Meddig őrizzük meg az adatait?
 11. Hogyan tudja az adatait ellenőrizni?
  1. Az Ön beleegyezésének értéke
  2. Az Ön adatvédelmi jogai
 12. Milyen biztonsági intézkedések történnek az Ön személyes adatainak védelme érdekében?
 13. Mit tehet probléma esetén?
 14. Hogyan frissítjük adatvédelmi tájékoztatónkat?

1. Mi az adatfeldolgozás célja?

Az adatfeldolgozás célja az FRA harmadik, zsidók ellen irányuló hátrányos megkülönböztetésről és gyűlölet-bűncselekményekről szóló felmérésére vonatkozó felmérésének lefolytatása az EU-ban. A felmérés célja az Ügynökség tájékoztatása arról, hogy a 16 éves és idősebb, önmagukat zsidóként azonosító, és legalább 12 hónapja a felmérés által lefedett országokban élő személyeknek mi a véleményük és a tapasztalataik az antiszemitizmusról, a gyűlölet-bűncselekmények áldozatának válásáról és a hátrányos megkülönböztetésről, valamint a zsidóként való életről. A lefedett országok közé 13 EU tagállam tartozik: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Románia, Spanyolország és Svédország.

vissza a tetejére


2. Milyen személyes adatokat dolgoz fel az Ügynökség?

Csak az alábbi személyes adatokat gyűjtjük, melyek a fent említett feldolgozási folyamathoz szükségesek.

 1. Általános személyes adatok:
  • Személyes adatok (a felmérésen keresztül: nem, életkor és születési ország)
  • Kapcsolattartási adatok (e-mail-cím, név): csak ha e-mail-ben adják meg. Nincs lehetőség a felmérési adatok és a kapcsolattartási adatok összekapcsolására.
  • Végzettség és szakképzettség részletei (legmagasabb iskolai végzettség)
  • Családi, életmódbeli és szociális körülmények
  • Egyéb:
   • a társadalmi problémák érzékelése, beleértve az antiszemitizmust, az antiszemitizmus megtapaszalását, az előítéletek által motivált zaklatást, az erőszakot és a vandalizmust, a hátrányos megkülönböztetést, a vallási szokások fontosságát, a jogok ismeretét, az intézményekbe vetett bizalmat és az intézményekhez való kötődést.
 2. A személyes adatok különleges kategóriái:

  A válaszadóknak a felmérés kérdéseire adott válaszai az adatok különleges kategóriáit tárhatják fel:

  • faji vagy etnikai hovatartozást feltáró adatok
  • politikai vélemények
  • vallási meggyőződés
  • egészségügyi adatok vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok

vissza a tetejére


3. Hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

 1. Az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatok

  Az összegyűjtött adatok többsége a felmérési kérdésekre adott válaszain alapul. A felmérésben való részvételre való meghívása céljából felvehetik Önnel a kapcsolatot olyan szervezetek, csoportok, közösségek (ha Ön is tagja azoknak) vagy más személyek, akik hallottak a felmérésről, vagy Ön máshol lát egy a felméréssel kapcsolatos hirdetést. Ön dönti el, hogy részt vesz-e a felmérésben vagy sem. A potenciális válaszadók e-mailt küldhetnek az adatfeldolgozónak (az FRA alvállalkozójának, a Kantar Public-nak), hogy tájékoztatást kapjanak a felmérésben való részvétel lehetőségéről annak elindítását követően. A személyes adatok (például a nevek vagy a címek) nem kapcsolhatók össze a felmérésben megadott válaszokkal, és nem kerülnek továbbításra az Ügynökségnek. Az alvállalkozó az adatgyűjtés befejezése után megsemmisíti ezeket az adatokat.

 2. Az Önről gyűjtött adatok

  A felmérési eszköz a Kantar Belgium SA tulajdonában van, és az EU-ban található szervereken tárolják. A felmérés weboldalát egy egyesült királyságbeli szerveren tárolják, és azt a Kantar Group kezeli a Kantar Belgium SA adatfeldolgozójaként. A felmérés kitöltésekor használt eszköz típusára és műszaki jellemzőire vonatkozó névtelen információkat tároljuk, hogy segítsünk felmérni az online felmérés során használt eszköz adatminőségre gyakorolt hatását.

vissza a tetejére


4. Ki felel az Ön személyes adatainak feldolgozásáért?

Az Ügynökség az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős jogi személy, amely meghatározza a feldolgozási tevékenység céljait. Az Igazságügyi, digitális és migrációs osztály vezetője felel a feldolgozási tevékenységért.

Az adatgyűjtést az FRA alvállalkozója, a Kantar Belgium SA (adatfeldolgozó) végzi az FRA nevében. A felmérés honlapja esetében a Kantar Csoport (a Kantar Belgium SA mint alvállalkozó) megbízott adatfeldolgozóként jár el. Az alvállalkozót az FRA közbeszerzési eljárás keretében választotta ki.

vissza a tetejére


Az adatgyűjtés az Ügynökség által végzett közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges. Ezért a feldolgozási tevékenység jogalapja megtalálható a Tanács 2018/  rendeletével módosított 168/2007/EK rendelet (az FRA megalapításáról szóló rendelet) 4.1. a) és c) cikkelyében. A tevékenységet kifejezetten előírja az FRA 2022. évi munkaprogramjának A.3.1 pontja. Tehát a feldolgozás a 2018/1725/EU rendelet 5.1. cikkének a) pontja értelmében jogszerű.

A személyes adatok (ha vannak ilyenek, a fenti 2. pontban leírtak szerint) különleges kategóriáinak feldolgozását tudományos célokra a 2018/1725/EU rendelet 10(2)(j) cikke támasztja alá.

Ezenkívül, mivel a konzultációban való részvétel nem kötelező, és a résztvevők beleegyezésén alapul, a személyes adatok feldolgozása összhangban áll a 2018/1725/EU rendelet 5.1.(d) cikkével.

vissza a tetejére


6. Ki láthatja az Ön adatait?

Az adatokhoz az FRA felelős osztályvezetője, a projektcsapat FRA munkatársai közül kijelölt tagjai, valamint az Ügynökség adatgyűjtési tevékenységet végző szerződött partnere (Kantar Belgium SA) és megbízott adatfeldolgozója férhetnek hozzá.

vissza a tetejére


7. Megosztjuk az Ön adatait más szervezetekkel?

A személyes adatokat kizárólag az Ügynökség és alvállalkozói dolgozzák fel. Abban az esetben, ha meg kell osztanunk adatait harmadik felekkel, értesítjük Önt arról, hogy a személyes adatai kivel lettek megosztva.

vissza a tetejére


8. Szándékunkban áll, hogy átadjuk az Ön személyes adatait harmadik országoknak/nemzetközi szervezeteknek (adott esetben)?

A felmérés honlapját a Kantar Csoport (a Kantar Belgium SA megbízott adatfeldolgozója) üzemelteti az Egyesült Királyságban, így a weboldalon keresztül gyűjtött adatok a fenti 3. pontban leírtak szerint az EU-n kívül kerülnek összegyűjtésre. Az Európai Bizottság Egyesült Királyságra vonatkozó megfelelőségi határozata, amely itt érhető el, biztosítja a személyes adatok azonos szintű védelmét az Egyesült Királyságban.

Személyes adat nem kerül összegyűjtésre vagy továbbításra az EU-n kívül.

vissza a tetejére


9. Mikor kezdjük el a feldolgozást?

Az Ügynökség és szerződött partnere az adatfeldolgozási műveletet 2023 januárjában kezdi el. 

vissza a tetejére


10. Meddig őrizzük meg az adatait?

Az Ügynökség és szerződött partnere a 2. pontban felsorolt, a válaszadóknak a felmérés kérdéseire adott válaszai alapján összegyűjtött személyes adatokat a szerződés lejáratáig (2023 augusztusáig) őrzi meg. Ezt követően az összegyűjtött adatok névtelenítve lesznek, azaz minden olyan metaadat, amely alapján egy személy azonosítható lenne, törlésre kerül. A névtelenített adatállomány határozatlan ideig tárolják kutatási célokra az Ügynökségnél és az EU-n belüli adatközpontokban.

vissza a tetejére


11. Hogyan tudja az adatait ellenőrizni?

A 2018/1725/EU rendelet értelmében Önnek jogai vannak, melyekről tájékoztatnunk kell Önt. Az Ön által gyakorolható jogok az adatai feldolgozási céljától függenek. Jogai gyakorlásáért nem kell semmilyen díjat fizetnie, kivéve abban az esetben, ha a kérés nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott, különösen, ha ismételten fordul elő.

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolunk. Ez az időtartam szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát.

Az alábbiakban ismertetett jogait úgy tudja gyakorolni, ha a következő címre e-mailben elküldi a kérését az FRA-nak, mint felelős adatkezelőnek (antisemitism-survey@fra.europa.eu vagy dpo@fra.europa.eu) vagy a Kantar Public (adatfeldolgozó) adatvédelmi tisztviselőjének: PublicCompliance@kantar.com.

 1. Az Ön adatvédelmi jogai

  Az adatvédelmi törvény értelmében Önnek számos joga van, amelyekről tájékoztatnunk kell Önt. Az Ön által gyakorolható jogok az adatai feldolgozási céljától függenek. 

  1. Hozzáférhet az adataihoz?

   Önnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatait feldolgozzuk vagy sem, a feldolgozás céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáról, minden címzettről, akikkel a személyes adatokat közöltük, valamint az adatok tárolási idejéről. Továbbá, ezekhez az adatokhoz Ön hozzáférhet, a feldolgozás alatt álló adatokról 2023. augusztus 31-ig bármikor, ingyenesen másolatot kérhet (ezt követően az összegyűjtött adatok névtelenítve lesznek), ha a következő címre e-mailben elküldi a kérését: PublicCompliance@kantar.com (az adatfeldolgozónak) vagy közvetlenül az FRA-nak (mint adatkezelőnek) antisemitism-survey@fra.europa.eu vagy a dpo@fra.europa.eu címre, amennyiben elegendő információt ad meg az adatai azonosításához.

  2. Módosíthatja adatait?

   Önnek 2023. augusztus 31-ig jogában áll díjmentesen kérni, hogy adatait helyesbítsük, ha úgy gondolja, hogy az adatok pontatlanok vagy hiányosak (ezt követően az összegyűjtött adatok névtelenítve lesznek), ehhez küldje el kérését e-mailben a következő címre: PublicCompliance@kantar.com (az adatfeldolgozónak) vagy közvetlenül az FRA-nak (mint adatkezelőnek) az antisemitism-survey@fra.europa.eu vagy a dpo@fra.europa.eu címre, amennyiben elegendő információt ad meg az adatai azonosításához.

  3. Korlátozhat minket adatai feldolgozásában?

   Önnek 2023. augusztus 31-ig jogában áll díjmentesen korlátozni személyes adatainak feldolgozását (ezt követően az összegyűjtött adatok névtelenítve lesznek), ehhez küldje el kérését e-mailben a következő címre: PublicCompliance@kantar.com (az adatfeldolgozónak) vagy közvetlenül az FRA-nak (mint adatkezelőnek) az antisemitism-survey@fra.europa.eu vagy a dpo@fra.europa.eu címre, amennyiben elegendő információt ad meg az adatai azonosításához. Ha így tesz, az adatokat nem dolgozhatjuk fel, de továbbra is tárolhatjuk azokat. Néhány kivételes esettől eltekintve, azokat felhasználhatjuk (pl. az Ön beleegyezésével vagy jogi követelések esetén). E joga különböző helyzetekben áll fenn: ha a személyes adatai pontosságát vitatja, ha az Ügynökségnek már nincs szüksége az adatokra a feladatai végrehajtásához, ha az adatfeldolgozási tevékenység jogsértő, végül pedig, ha gyakorolta a kifogás jogát.

  4. Törölheti adatait?

   Önnek 2023. augusztus 31-ig joga van díjmentesen kérni, hogy adatait töröljük, ezt követően az összegyűjtött adatok névtelenítve lesznek), ehhez küldje el kérését e-mailben a következő címre: PublicCompliance@kantar.com (az adatfeldolgozónak) vagy közvetlenül az FRA-nak (mint adatkezelőnek) az antisemitism-survey@fra.europa.eu vagy a dpo@fra.europa.eu címre, amennyiben elegendő információt ad meg az adatai azonosításához, ha személyes adataira már nincs szükség azon célokból, amelyek miatt gyűjtöttük azokat, ha visszavonta beleegyezését, illetve, ha az adatfeldolgozási tevékenység jogsértő. Bizonyos esetekben az Ön adatait azért kell törölnünk, hogy eleget tegyünk egy ránk vonatkozó törvényi kötelezettségnek.

  5. Jogosult az adathordozhatóságra?

   Az adathordozhatósági jogot a 2018/1725/EU rendelet garantálja, tartalma az Ön azon joga, hogy személyes adatainak továbbítását kérheti saját maga vagy közvetlenül egy Ön által kiválasztott másik adatkezelő részére. Jelen esetben, ez két ok miatt nem alkalmazható: I) a jog szavatolásának érdekében a feldolgozásnak automatizált módszereken kell alapulnia, mi azonban nem automatizált módszerekre alapozzuk adatfeldolgozásunkat; II) ezt az adatfeldolgozási műveletet közérdekből végezzük, ami a rendeletben az adathordozhatósági jog alól kivételt képez.

  6. Jogában áll tiltakozni?

   Ha az adatfeldolgozás jogalapja az, hogy „az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges”, ami a legtöbb adatfeldolgozási műveletünk esetében fennáll, akkor Önnek jogában áll tiltakozni az adatfeldolgozás ellen. Amennyiben tiltakozik, az Ön személyes adatainak feldolgozását le kell állítanunk, kivéve, ha olyan kényszerítő okot tudunk felmutatni, amely az Ön tiltakozási jogát felülírja.

vissza a tetejére


12. Milyen biztonsági intézkedések történnek az Ön személyes adatainak védelme érdekében?

Az Ügynökség több biztonsági intézkedést vezetett be azért, hogy az Ön személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy közléstől. Adatait belső szervereinken tároljuk, melyekhez csak adott célközönség fér hozzá, korlátozott módon.

vissza a tetejére


13. Mit tehet probléma esetén?

 1. Az első lépés, hogy értesítse az Ügynökséget e-mailben, az antisemitism-survey@fra.europa.eu címen, és kérje intézkedésünket.
 2. A második lépés, ha nem kap tőlünk választ vagy ha nem elégedett a válasszal, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO) a dpo@fra.europa.eu címen.
 3. Bármikor panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztosnál (EDPS) a www.edps.europa.eu címen, aki kivizsgálja kérését, és megteszi a szükséges lépéseket.

vissza a tetejére


14. Hogyan frissítjük adatvédelmi tájékoztatónkat?

Adatvédelmi tájékoztatónkat rendszeresen felülvizsgáljuk, hogy az naprakész és pontos legyen. A tájékoztató utolsó frissítése: 2023. 01. 19.

vissza a tetejére