EN | RU

FELELŐS PARTNEREK

A felmérést az Európai Unió ausztriai, bécsi székhelyű Alapjogi Ügynöksége (FRA) dolgozta ki. Az Alapjogi Ügynökség célja, hogy tényeken alapuló tanácsokat tudjon adni az EU intézményeknek és tagállamoknak az alapjogokhoz kapcsolódó kérdésekben.

A felmérés adatgyűjtését a brüsszeli Kantar Public végzi. A Kantar Public ügyfelei világszerte megtalálhatók. A cég pontos tényeket, kutatási és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt, hogy inspirálja a közpolitikák és programok következő generációját.

Az alapjogokkal kapcsolatos tények gyűjtésének egyik fontos módja az európai emberek megkérdezése a tapasztalataikról és véleményeikről közvéleménykutatással - miként valósulnak meg az emberek jogai a mindennapi életben. Ez a felmérés fontos adatokkal szolgál az Európai Unió (EU) és az országok döntéshozói, a zsidó közösségi szervezetek, valamint a szélesebb polgári társadalom számára olyan kérdésekről, mint az élet napjainkban zsidóként, beleértve az antiszemitizmus megtapasztalását is. Ilyen módon a felmérés hozzájárul annak biztosításához, hogy a zsidó emberek jogait tiszteletben tartják, védelmezik és érvényre juttatják az egész EU-ban.

Az antiszemitizmus továbbra is aggodalomra okot adó kérdés, nemcsak a zsidók körében, hanem mindenki számára, aki érintett a gyűlölet-bűncselekmények és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben. Az a mód, ahogyan az antiszemitizmus megnyilvánul, az idő és a hely függvényében változik, és különböző módokon és mértékben gyakorol hatást a zsidók életére. Azért, hogy megértsük ennek aktuális jellemzőit, a felmérés igyekszik közvetlenül meghallgatni az Európában élő zsidókat, függetlenül attól, hogy az antiszemitizmust komoly problémának tartják vagy sem, illetve, hogy közvetlenül láttak vagy tapasztaltak-e antiszemita incidenst. A kutatócsoport arra törekszik, hogy részletes és összetett képet fessen a teljes mai európai antiszemitizmusról, ahogyan azt az európai zsidók észlelik és tapasztalják. A felmérés tájékoztatást nyújt a közpolitikáknak is, amelyek tovább építik és támogatják a civil társadalmi szervezeteket, és segítenek az antiszemitizmust tápláló társadalmi erők felszámolásában.

RÉSZVÉTEL

Három kiválasztási követelmény van. Először is, zsidónak kell tekintenie magát, akár vallási, kulturális, neveltetési, származási vagy bármilyen más alapon. Másodszor, 16 évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie azon a napon, amikor kitölti a kérdőívet. Harmadszor, jelenleg a felmérésben részt vevő 13 EU tagállam valamelyikében kell élnie:

Ausztria

Belgium

Csehország

Dánia

Franciaország

Németország

Magyarország

Olaszország

Hollandia

Lengyelország

Románia

Spanyolország

Svédország

Mindhárom követelménynek meg kell felelnie, hogy részt vehessen a felmérésben. Ha nem biztos az alkalmasságában, és szeretné ellenőrizni, kérjük, írjon az címre.

Minél több ember vesz részt a felmérésben, annál megbízhatóbbak lesznek az adatok, és annál nagyobb hatást gyakorolnak EU-s és nemzeti szinten a döntéshozatal befolyásolásában. Ezért fontos, hogy a lehető legtöbb embert hallgassuk meg.

Amikor a felmérés elindul - ezen a weboldalon látható a visszaszámlálás -, kattintson a „Kérdőív indítása”gombra. Így eljut az online kérdőívhez. Ezután válaszoljon minden megadott kérdésre, amikor Önnek megfelel - kitöltheti a kérdőívet egyszerre vagy több részletben, ahogy szeretné. Minden válasza bizalmas, és nem vezethető vissza Önhöz.

Egyszerűen kattintson a „Kérdőív indítása” gombra, és a kérdőív megjelenik egy új ablakban. A kérdőív bármilyen böngészőben vagy eszközön kitölthető.

A kérdőív kitöltése körülbelül 30 percig tart. Az időtartam függhet attól, hogy milyen részleteket ad meg a válaszaiban vagy attól, hogy milyenek a személyes tapasztalatai.

Igen - ehhez feltétlenül másolja be előzőleg a linket. A kérdőív kitöltést ott folytathatja, ahol abbahagyta, ha újra bemásolja a linket a böngészőjébe.

Annak érdekében, hogy a felmérés adatai átfogók legyenek, meg kell győződnünk arról, hogy országonként elegendő véleményt gyűjtünk, hogy az ottani népességre nézve reprezentatív legyen. Ezért a hangsúlyt azokra az országokra helyeztük, ahol az EU-ban a legnagyobb a zsidó népesség, valamint azokra az országokra, ahol egy online kérdőív meg tudja mutatni annak a népességnek a keresztmetszetét, amely megfelel a statisztikai elemzés mintaméretre vonatkozó követelményeinek.

Igen! Ez az FRA harmadik felmérése (a 2012-es és 2018-as felmérés után), és a felmérések legtöbb kérdése hasonló, hogy az idők során bekövetkezett változásokat értékelni lehessen. A korábbi felmérések eredményei itt és itt érhetők el.

Az FRA 2023-tól teszi közzé az eredményeket különböző csatornákon keresztül - ide tartoznak a nyomtatott jelentések és az online eszközök is. Az eredményekről szóló valamennyi kiadvány hozzáférhető lesz az FRA weboldalán - www.fra.europa.eu. Az eredményekről értesítik az összes résztvevőt, beleértve az Európai Unió intézményeit, a tagállamokat és a civil szervezeteket.

TITOKTARTÁS ÉS KAPCSOLAT

A felmérést egy szakértő kutatóintézet, a Kantar Public irányítja. A Kantar Public tagja a Piackutató Szövetségnek is. A Kantar Public betartja a Piackutató Szövetség magatartási kódexét, valamint a kapcsolódó szabályzatokat és útmutatókat. Az Ön kérdőívben adott válaszait csak kutatási és döntéshozatali célokra használják fel. Az Ön részvételét a felmérésben, továbbá a kérdésekre adott egyéni válaszait bizalmasan kezelik. Az egyes résztvevők azonosítására felhasználható, összegyűjtött adatokat a kérdőívben adott válaszoktól elkülönítve tárolják, majd a felmérés végén biztonságos módon törlik. A felmérésből senki nem tudja Önt azonosítani. Az FRA garantálja, hogy a személyes adatok védelméről szóló, 2018/1725. számú EU rendeletet betartják. Erről többet megtudhat az FRA itt található, személyes adatok védelméről szóló tájékoztatójában. A felmérés eredményei névtelenek lesznek. Az adatokat csak összesített formában teszik közzé. Az Ön által a felmérés során megadott adatokat nem használják fel marketing célokra, és nem értékesítik harmadik félnek.

A Kantar Public komolyan veszi az Ön személyes adatainak biztonságban tartására vonatkozó felelősségét. Ezért a Kantar Public megtesz minden indokolt óvintézkedést, hogy biztosítsa az Ön adatainak védelmét elvesztés, eltulajdonítás vagy visszaélés ellen. Az ilyen óvintézkedések közé tartozik irodánk megfelelő fizikai biztonsága, a számítógépes rendszerekhez való ellenőrzött hozzáférés, valamint biztonságos, titkosított internetkapcsolatok használata a személyes adatok gyűjtésére. Az Ön adatainak biztonsága iránti elkötelezettségünk része, hogy a Kantar Public rendszeres belső és külső auditokat tart informatikai biztonságára vonatkozóan, továbbá az ISO 27001:2005 informatikai biztonsági nemzetközi szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

A Kantar Public automatikusan adatokat kap az operációs rendszeréről, képernyő-beállításairól és a böngészője típusáról is, annak érdekében, hogy a felmérés kérdőíve az Ön számítógépe által használt szoftvernek megfelelő formátumban érkezzen meg. A Kantar Public semmilyen más adatot nem gyűjt Önről.

Nem kötelező minden kérdésre választ adnia. Arra biztatjuk Önt, hogy a lehető legtöbbre válaszoljon, mert ezzel javul a felmérés minősége, és mélyebb elemzést tudunk végezni, de átugorhat minden olyan kérdést, amelyre nem szeretne válaszolni. Csak azokra a kérdésekre kötelező a válaszadás, amelyeket a népesség reprezentatív jellemzésének biztosításához használunk. Ez azért fontos, hogy az eredményeink a lehető legpontosabban tükrözzék a lakosság véleményét.

Felteszünk néhány alapvető társadalmi-demográfiai kérdést (pl. a nemről, életkorról, végzettségről stb.), melyek abban segítenek nekünk, hogy a felmérés a lehető legreprezentatívabb legyen, és megismerjük az adatokon belüli mintákat.

Az eredmények alapján az FRA a felmérést követően közzétesz egy jelentést. A válaszadók azonosítására használható adatok nem kerülnek nyilvánosságra.

Közvetlenül kapcsolatba léphet a Kantar Public-kal. Kattintson a „Kapcsolatfelvétel” menüpontra, írjon nekünk e-mailt vagy hívjon minket az Ön lakóhelye szerinti országhoz rendelt telefonszámon.